top of page

Golfa kluba grāmata


Cienījamie Viesturu golfa kluba biedri!

Šodien ir grāmatas ““Viesturi”. Pirmais golfa laukums Latvijā” atvēršanas diena. Izdevējs "Kārļa fonds”, projekta vadītāja Ilze Pole.

Gribu apsveikt visus golfa spēlētājus, kuri sākuši spēlēt golfu tieši Viesturos. Bez vēstures un pieredzes mēs esam kā putni ar aizlauztu spārnu, gribas lidot, bet mūs velk pie zemes, jo nemācāmies no savām kļūdām un maldiem, kuri tur mūs uz vietas. Kad erudīcijas spēlē VIP uzdeva jautājumu, kurš no sporta veidiem ir otrs masveidīgākais pasaulē, neviens nevarēja iedomāties, ka aiz futbola tas ir golfs, kuru spēlē 50 miljoni spēlētāju. Latvija ir spērusi tikai pirmo mazo soli golfa attīstībā. Ja Skandināvijas valstis varēja to izdarīt, tad Latvijai viss vēl ir priekšā. Šī lielā ideja, uzdrīkstēšanās un galvenais laukuma uzbūvēšana un atvēršana ir pateicoties Pēterim Vanagam. Grāmatu rakstījām trīs gadus un galvenie rakstītāji bijāt Jūs - Latvijas pirmie golferi, kas šo sporta veidu izvēlējāties par savu. Pateicos visiem, kas piedalījās.

Grāmatas atvēršana notiks 23. decembrī, no 12.00-15.00 golfa laukumā "Viesturi". Visi esošie un bijušie Viesturu golfa kluba biedri, autori un palīgi bez uzrunām, apsveikumiem var saņemt grāmatu kā Ziemassvētku dāvanu.

Viesturu golfa kluba prezidents: Kārlis Cinītis

bottom of page