top of page

Golfa kluba Viesturi biedru kopsapulce 08.07.2021

8.07.2021. notika Golfa kluba Viesturi biedru kopsapulce.


Par jauniem valdes locekļiem tika ievēlēti Iveta Kaminska, Valdis Garoza, Guntis Lācis.

Apsveicam jaunos valdes locekļus!


Pateicamies par darbu valdē kluba biedriem Ivaram Eniņam, Andrim Rodzem, Andrejam Berķim.


Par kluba revidenti ievēlēja Aiju Jurģeli.Kluba valde


Comments


bottom of page