top of page

Kluba biedru kopsapulce notiks 2022.gada 12.aprīli plkst.18.00

Kluba valde paziņo, ka 2022.gada 12.aprīli plkst.18.00 golfa laukuma Viesturi kluba mājā notiks Golfa kluba "Viesturi" biedru kopsapulce.

Dienas kārtība:

  1. Atskaite par 2021.gadu, vadības ziņojums un darbības pārskats. Ziņo Kluba valdes priekšsēdētājs Kārlis Cinītis.

  2. Kluba revidenta ziņojums, ziņo kluba revidente Aija Jurģele.

  3. 2021.gada pārskata apstiprināšana, ziņo kluba valdes priekšsēdētājs Kārlis Cinītis.

  4. Kluba 20 gadu jubilejas pasākumi.

  5. Dažādi jautājumi.

  6. Kluba biedru saraksta un viesu grāmatas prezentācija.


Atgādinām:

“Kluba biedru kopsapulcē katram biedram ir viena balss, ja viņš ir samaksājis biedra naudu par attiecīgo kalendāro gadu.

Kluba biedrs ir tiesīgs nodot citai personai savas balsstiesības līdz ar rakstveida pilnvaru”.

Ja Jūs nevarēsiet piedalīties sapulcē, lūdzam ar rakstveida pilnvaru nodot savas balsstiesības kādam no kluba biedriem, vai nosūtīt pilnvaru uz epastu- elitaperta@gmail.com.


Aicinām kluba biedrus samaksāt biedru naudu par 2022.gadu, pateicamies tiem biedriem, kuri to jau izdarījuši.


Lūgums informēt tos biedrus, kurus šī informācija nav sasniegusi.

Ierodoties uz kopsapulci, lūdzam ievērot drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid -19 infekcijas izplatību, lūdzu neaizmirstiet sejas maskas.


Cienot,

GK Viesturi valde

Comments


bottom of page