top of page

Kluba biedru kopsapulce notiks 8.jūlijā “Viesturos” 18.00

Kluba valde paziņo, ka 2021.gada 8.jūlijā plkst.18.00 golfa laukuma Viesturi Kluba mājā notiks Golfa kluba "Viesturi" biedru kopsapulce.


Dienas kārtība:

  1. Atskaite par 2020.gadu, ziņo Kluba valdes priekšsēdētājs Kārlis Cinītis.

  2. Kluba revidenta ziņojums, ziņo kluba revidente Skaidrīte Verbicka.

  3. 2020.gada pārskata apstiprināšana, ziņo Kluba valdes priekšsēdētājs Kārlis Cinītis.

  4. Kluba valdes locekļu vēlēšanas.

  5. Kluba revidenta vēlēšanas.

  6. Laukuma plāni 2021/22 gadā, ziņo valdes loceklis Kristaps Erdmanis.

  7. Dažādi jautājumi.


Atgādinām:

“Kluba biedru kopsapulcē katram biedram ir viena balss, ja viņš ir samaksājis biedra naudu par attiecīgo kalendāro gadu.

Kluba biedrs ir tiesīgs nodot citai personai savas balsstiesības līdz ar rakstveida pilnvaru”.


Ja Jūs nevarēsiet piedalīties sapulcē, lūdzam, ar rakstveida pilnvaru nodot savas balsstiesības kādam no Kluba biedriem, vai nosūtot pilnvaru uz e-pastu: elitaperta@gmail.com Aicinām kluba biedrus samaksāt biedru naudu par 2021.gadu, pateicamies tiem biedriem, kuri to jau izdarījuši.

Lūgums informēt tos biedrus, kurus šī informācija nav sasniegusi. Cienot, GK Viesturi valde

Comments


bottom of page