top of page

Latvijas Ministru kabineta lēmums 1.aprīlī Sporta aktivitātes no 7.apriļa 2021.gadaSporta jomā tiek turpināti ārkārtējās situācijas laikā noteiktie drošības pasākumi sporta pasākumu un sporta treniņu (nodarbību) regulējumam, vienlaikus pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas redakcionāli precizējot atsevišķu ierobežojumu formulējumus, lai nodrošinātu to vienveidīgu piemērošanu.


Saglabājot ārkārtējās situācijas laikā noteikto aizliegumu un uz noteiktu periodu atceļot visus klātienes sporta pasākumus (tai skaitā sporta sacensības, paraugdemonstrējumus, priekšnesumus), tiek precizētas to sporta sacensību kategorijas, kuras, ievērojot starptautisko sporta federāciju (attiecībā uz starptautiskām sporta sacensībām) un Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju (attiecībā uz nacionāla līmeņa sporta sacensībām) noteiktos drošības pasākumus, tomēr drīkst norisināties.


Ja ārkārtējās situācijas laikā drīkstēja norisināties tikai starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi) izlašu sportistiem vecumā no 15 gadiem, ja tās norisinās bez skatītājiem, tad no 7. aprīļa pie identiskiem drošības pasākumiem atļautas augstākā līmeņa sporta sacensības arī neolimpiskajos sporta veidos.

Comments


bottom of page