top of page

Par kopsapulces sasaukšanu 20.04.2023.gadā

Kluba valde paziņo, ka 2023.gada 20. aprīlī plkst.18.00 golfa laukuma Viesturi Kluba mājā notiks Golfa kluba "Viesturi" biedru kopsapulce.


Dienas kārtība:

  1. Atskaite par 2022.gadu, ziņo Kluba valdes priekšsēdētājs Kārlis Cinītis.

  2. Kluba revidenta ziņojums, ziņo kluba revidente Aija Jurģele.

  3. 2022.gada pārskata apstiprināšana, ziņo Kluba valdes priekšsēdētājs Kārlis Cinītis.

  4. Kluba jubilejas tūres un sadraudzības kausu sacensības organizēšana. Iveta Kaminska.

  5. Golfa popularizēšana un apmācība Mārupē un Jūrmalā. Sandra Opite.

  6. Laukuma plāni 2023. gadā, ziņo laukuma īpašnieks, vai pārstāvis

  7. Citi jautājumi.

Atgādinām:

“Kluba biedru kopsapulcē katram biedram ir viena balss, ja viņš ir samaksājis biedra naudu par attiecīgo kalendāro gadu.
Kluba biedrs ir tiesīgs nodot citai personai savas balsstiesības līdz ar rakstveida pilnvaru”.

Ja Jūs nevarēsiet piedalīties sapulcē, lūdzam, ar rakstveida pilnvaru nodot savas balsstiesības kādam no Kluba biedriem, vai nosūtot pilnvaru uz epastu - elitaperta@gmail.com


Aicinām kluba biedrus samaksāt biedru naudu par 2023.gadu, pateicamies tiem biedriem, kuri to jau izdarījuši.


Cienot,

GK “Viesturi” valde

Comments


bottom of page