top of page

2021. gads

Iestāšanās maksa

Jauniem biedriem, iestājoties Golfa Klubā "Viesturi"

 

Bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot)

Jauniešiem no 15 gadiem līdz 18 gadiem

Pilna laika studentiem 19 līdz 24 gadiem (ieskaitot)

Golfa skolas treniņu grupas dalībniekiem

Biedri, kuri iestājušies klubā līdz 2019.gada 31.decembrim un nav bijuši aktīvi dalībnieki, var atjaunot savu darbību, nemaksājot iestāšanās maksu. 

150 EUR

100 EUR

50 EUR

Gada maksa

Golfa Kluba Viesturi biedra ikgadējā maksa

Bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot)

Jauniešiem no 15 gadiem līdz 18 gadiem

Pilna laika studentiem 19 līdz 24 gadiem (ieskaitot)

Golfa skolas treniņu grupas dalībniekiem:

Bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot)

 

Jauniešiem no 15 gadiem līdz 18 gadiem

Pilna laika studentiem 19 līdz 24 gadiem (ieskaitot)

Golfa Kluba Viesturi biedri pēc ikgadējās biedru maksas apmaksas saņem Golfa Kluba Viesturi biedru karti.

100 EUR

50 EUR

60 EUR

40 EUR

50 EUR

Rēķina paraugs 2021. g. Golfa kluba biedram

Kluba biedra tiesības no iesnieguma

Kluba biedra pienākumi

Sadarbības līgums ar laukumu 2021

Sadarbības līgums ar golfa laukumu 2021.gadā

bottom of page